Я тебя люблю на азербайджанском языке: я тебя люблю — Русский-Азербайджанский Словарь – Как сказать на Азербайджанский? «я тебя люблю?»

1Апр - Автор: alexxlab - 0 - Рубрика Разное

я тебя люблю — Русский-Азербайджанский Словарь

Пример предложения с «я тебя люблю», памяти переводов

add example

ru Я тебя люблю.

tatoebaaz Əgər bunu hörmət göstərmək şərti ilə

ru По данным исследователей, то, как часто супруги говорят друг другу: «Я тебя люблю», вовсе не служит верным показателем счастливого брака.

jw2019az 12 O, Rəhiləyə atasının qohumu, Rəfəqənin oğlu olduğunu söylədi.

ru ‘‘Мне бы так хотелось вспомнить, как я говорила папе: „Я тебя люблю“!

jw2019az Sadəcə bir yerə yığmışam.

ru — Так, Господи! Ты знаешь, что я люблю Тебя,— горячо заверяет его Петр.

jw2019az Bunu da filmin açılış səhnəsi üçün istifadə edəcəyik.

ru — Ты знаешь, что я люблю Тебя,— отвечает Петр.

jw2019az Görməsi çox çətindir və səma da olduqca böyük onsuz da.

ru Всею душой тебя я люблю.

jw2019az stresdən azad etdi.

ru Это все равно что сказать: «Я люблю тебя».

jw2019az Amma farzedelim ki bəzi xaricilər bizim bulanıq mavi kürəmizi

ru — Господи! Ты все знаешь; Ты знаешь, что я люблю Тебя.

jw2019az Dünyada ən geniş yayılmış kitab

ru Я люблю тебя. Ты выйдешь за меня замуж?

tatoebaaz sübutu idim.

ru Я люблю тебя всем сердцем

jw2019az Bu insanlar isə hər şeyi hərfi mənada qəbul edirlər.

ru Иегова, тебе говорим: «Я люблю!»

jw2019az İcazə verin son fikrimi deyərək sizi tərk edim.

ru (Аудио) Дэнни Пераза: Видишь ли, дело в том, что я всегда чувствую вину, когда говорю, что люблю тебя.

ted2019az Və indi ortadan getdi, və mən də gedirəm. Çox təşəkkürlər.

Показаны страницы 1. Найдено 13 предложения с фразой я тебя люблю.Найдено за 1 мс.Накопители переводов создаются человеком, но выравниваются с помощью компьютера, что может вызвать ошибки. Они приходят из многих источников и не проверяются. Будьте осторожны.

Я люблю тебя — Русский-Азербайджанский Словарь

Пример предложения с «Я люблю тебя», памяти переводов

add example

ru — Так, Господи! Ты знаешь, что я люблю Тебя,— горячо заверяет его Петр.

jw2019az 31 Onlar bir təkə kəsdilər, sonra Yusifin paltarını götürüb onun qanına buladılar.

ru — Ты знаешь, что я люблю Тебя,— отвечает Петр.

jw2019az Mən Ph.D. işimi hazırlayarkən

ru Это все равно что сказать: «Я люблю тебя».

jw2019az Yaşadığımız binanın yaxınlığında Johnny adlı bir uşaq yaşayırdı.

ru — Господи! Ты все знаешь; Ты знаешь, что я люблю Тебя.

jw2019az Xalqımın oğullarının gözüqarşısında onu sənə verirəm.

ru Я люблю тебя. Ты выйдешь за меня замуж?

tatoebaaz Allahın üzünə baxmaq.

ru Я люблю тебя всем сердцем

jw2019az Bu bizə qəribə gəlir, çünki

ru ‘‘Мне бы так хотелось вспомнить, как я говорила папе: „Я тебя люблю“!

jw2019az kasıb ölkələrə daha çox resurs vermək lazım olduğunu da anlayırıq,

ru Я тебя люблю.

tatoebaaz tez-tez danlanırdım.

ru По данным исследователей, то, как часто супруги говорят друг другу: «Я тебя люблю», вовсе не служит верным показателем счастливого брака.

jw2019az Ya da həyat yoldaşımızın cildinə.

ru Всею душой тебя я люблю.

jw2019az Beləliklə, qadın uşağı aparıb ona dayəlik etdi.

ru Иегова, тебе говорим: «Я люблю!»

jw2019az mən sizi dünyanın tamamilə ayrı bir hissəsinə

ru (Аудио) Дэнни Пераза: Видишь ли, дело в том, что я всегда чувствую вину, когда говорю, что люблю тебя.

ted2019az + Belə də oldu.

Показаны страницы 1. Найдено 13 предложения с фразой Я люблю тебя.Найдено за 2 мс.Накопители переводов создаются человеком, но выравниваются с помощью компьютера, что может вызвать ошибки. Они приходят из многих источников и не проверяются. Будьте осторожны.

я люблю тебя — Русский-Азербайджанский Словарь

Пример предложения с «я люблю тебя», памяти переводов

add example

ru — Так, Господи! Ты знаешь, что я люблю Тебя,— горячо заверяет его Петр.

jw2019az 31 Onlar bir təkə kəsdilər, sonra Yusifin paltarını götürüb onun qanına buladılar.

ru — Ты знаешь, что я люблю Тебя,— отвечает Петр.

jw2019az Mən Ph.D. işimi hazırlayarkən

ru Это все равно что сказать: «Я люблю тебя».

jw2019az Yaşadığımız binanın yaxınlığında Johnny adlı bir uşaq yaşayırdı.

ru — Господи! Ты все знаешь; Ты знаешь, что я люблю Тебя.

jw2019az Xalqımın oğullarının gözü qarşısında onu sənə verirəm.

ru Я люблю тебя. Ты выйдешь за меня замуж?

tatoebaaz Allahın üzünə baxmaq.

ru Я люблю тебя всем сердцем

jw2019az Bu bizə qəribə gəlir, çünki

ru ‘‘Мне бы так хотелось вспомнить, как я говорила папе: „Я тебя люблю“!

jw2019az kasıb ölkələrə daha çox resurs vermək lazım olduğunu da anlayırıq,

ru Я тебя люблю.

tatoebaaz tez-tez danlanırdım.

ru По данным исследователей, то, как часто супруги говорят друг другу: «Я тебя люблю», вовсе не служит верным показателем счастливого брака.

jw2019az Ya da həyat yoldaşımızın cildinə.

ru Всею душой тебя я люблю.

jw2019az Beləliklə, qadın uşağı aparıb ona dayəlik etdi.

ru Иегова, тебе говорим: «Я люблю!»

jw2019az mən sizi dünyanın tamamilə ayrı bir hissəsinə

ru (Аудио) Дэнни Пераза: Видишь ли, дело в том, что я всегда чувствую вину, когда говорю, что люблю тебя.

ted2019az + Belə də oldu.

Показаны страницы 1. Найдено 13 предложения с фразой я люблю тебя.Найдено за 1 мс.Накопители переводов создаются человеком, но выравниваются с помощью компьютера, что может вызвать ошибки. Они приходят из многих источников и не проверяются. Будьте осторожны.

тебя люблю — перевод — Русский-Азербайджанский Словарь

Пример предложения с «тебя люблю», памяти переводов

add example

ru Я тебя люблю.

tatoebaaz müstəqillik bayramlarında ABŞ-ı təmsil edir.

ru По данным исследователей, то, как часто супруги говорят друг другу: «Я тебя люблю», вовсе не служит верным показателем счастливого брака.

jw2019az Sizcə nədir gözəgörünməz olan?

ru ‘‘Мне бы так хотелось вспомнить, как я говорила папе: „Я тебя люблю“!

jw2019az orda da işgəncələr görür, həbs olunur

ru Всею душой тебя я люблю.

jw2019az uşaqlığınızda gördüyünüz iynəcələri xatırlayırsınızmı?

ru Люблю тебя.

ted2019az reallaşdıra bilməsi üçün imkan yaratmaqdır.

ru (Аудио) Дэнни Пераза: Видишь ли, дело в том, что я всегда чувствую вину, когда говорю, что люблю тебя.

ted2019az O etməli olduğundan başqa heç nə etmirdi.

ru — Так, Господи! Ты знаешь, что я люблю Тебя,— горячо заверяет его Петр.

jw2019az + 5 İshaq doğulanda İbrahim yüz yaşında idi.

ru Иегова, тебе говорим: «Я люблю!»

jw2019az Qüvvətli əngəl, bir qüvvətli yük parçacığı, məsələn, bu,

ru — Ты знаешь, что я люблю Тебя,— отвечает Петр.

jw2019az yerində bir şüar idi.

ru Это все равно что сказать: «Я люблю тебя».

jw2019az və həmişə yaradıcılıq fəaliyyəti iztirabla sona çatacaq.

ru — Господи! Ты все знаешь; Ты знаешь, что я люблю Тебя.

jw2019az dəyişimlərin sayəsində qadınlar artıq döyülmür.

ru Я люблю тебя. Ты выйдешь за меня замуж?

tatoebaaz koordinasiya, zamanlama, improvizasiya

ru Я люблю тебя всем сердцем

jw2019az Bu, musiqinin ictimai fondlaşdırılması layihələrində o günə kimi ən böyük rəqəm idi.

ru Люблю тебя и всю твою семью.

jw2019az və bu insanların banklardakı ən sadə yığımlara təsir edirsə,

ru Тебя всею силой, всем сердцем люблю,

jw2019az Gəlin bu andan başlayaq.

Показаны страницы 1. Найдено 18 предложения с фразой тебя люблю.Найдено за 2 мс.Накопители переводов создаются человеком, но выравниваются с помощью компьютера, что может вызвать ошибки. Они приходят из многих источников и не проверяются. Будьте осторожны.

я вас люблю — Русский-Азербайджанский Словарь

Пример предложения с «я вас люблю», памяти переводов

add example

ru Не сосредоточиваясь на существующих проблемах и разногласиях, которые, возможно, беспокоили их, 95 процентов детей ответили, что они сказали бы своим родителям «Мне жаль» и «Я очень вас люблю» (Шонти Фельдан и Лиза Райс «Строго конфиденциально: родителям о детях»).

jw2019az sonra yağın yoxa çıxdığını görürdüm,

ru 15 В ночь перед своей смертью Иисус сказал своим ученикам: «Я даю вам новую заповедь: любите друг друга. Как я люблю вас, так и вы любите друг друга.

jw2019az Bu tipli fəaliyyət, proqramlar əsas prinsipləri

ru Затем он добавляет: «Я даю вам новую заповедь: любите друг друга. Как я люблю вас, так и вы любите друг друга.

jw2019az O qədərdi ki, görünməyən siyahısı. Biri də işıq.

ru Иисус сказал своим последователям: «Я даю вам новую заповедь: любите друг друга. Как я люблю вас, так и вы любите друг друга.

jw2019az «Mən baban İbrahimin və atan İshaqın Allahıyam.

ru Он сказал: «Я даю вам новую заповедь: любите друг друга. Как я люблю вас, так и вы любите друг друга.

jw2019az 31 Yaqub cavabında Labana dedi: «Qorxurdum, fikirləşirdim ki, qızlarını zorla əlimdən alacaqsan.

ru Ты увидел признак, по которому безошибочно можно узнать истинных последователей Иисуса Христа, как он и сказал об этом: «Я даю вам новую заповедь: любите друг друга. Как я люблю вас, так и вы любите друг друга.

jw2019az ailə üzvlərimizlə əlaqə saxlayır.

ru ОИ: Я люблю вас, тётя.

ted2019az transformativ bir an olub, kiminsə həyatında

ru «Любите друг друга, как я люблю вас.

jw2019az və heç vaxt həll edə bilmədiyim

ru Как я люблю вас, так и вы любите друг друга“ (Иоанна 13:34).

jw2019az Mən ona, məhəbbət göstərdiyinə və səbirli olduğuna görə çox minnətdaram”.

Показаны страницы 1. Найдено 10 предложения с фразой я вас люблю.Найдено за 1 мс.Накопители переводов создаются человеком, но выравниваются с помощью компьютера, что может вызвать ошибки. Они приходят из многих источников и не проверяются. Будьте осторожны.

люблю — Русский-Азербайджанский Словарь — Glosbe

ru Я люблю яблоки.

tatoebaaz yüklərin çox da simmetrik olmayan bu bilindik şəkli daha qüsursuz

ru Я люблю лазанью.

tatoebaaz və daha sadə bir şəklə salmağa qərar verdim.

ru Я люблю подсолнухи.

tatoebaaz Hava mənim üçün olduqca maraqlıdır.

ru Например, одна беременная девушка говорит подружке: „Но я люблю Виктора.

jw2019az 24 Nahur 29 yaşında olanda onun Tarix+ adında oğlu oldu.

ru Я посылаю это пожертвование, потому что очень люблю Иегову».

jw2019az Bu cür cəmiyyət nəinki mümkündür,

ru Я люблю её.

tatoebaaz Semit təlimlərinin yunanların həm mifologiyasına, həm də dini ayinlərinə qarışması alimlər tərəfindən o dərəcədə qəbul olunub ki, artıq bu mövzu müzakirə olunmur.

ru «Душа моя хранит откровения [«напоминания», НМ] Твои, и я люблю их крепко» (ПСАЛОМ 118:167).

jw2019az Onlar dinə, ürəyi bir qədər sakit edən və həyati problemlərin öhdəsindən gəlmək üçün sakitləşdirici bir təsəlli kimi baxırlar.

ru Я люблю комедии.

tatoebaaz qarşılıqlı təsiri kimi bir gerçəyi, bu gözəl riyazi şəkillə anlatabilme

ru Он говорит: «Я очень люблю истину, и мне интересно наблюдать, как свет истины становится все ярче и ярче» (Притчи 4:18).

jw2019az çünki onlar dünyaya Livanın və Livanlıların

ru Душа моя хранит откровения [«напоминания», НМ] Твои, и я люблю их крепко» (Псалом 118:2, 167).

jw2019az «Menu» sözünü ərəbcə deməyin nə mənası var?

ru Люблю тебя.

ted2019az Biz demək olar ki, bunu bacardıq və bu bir müddət bizim rəqabətdə üstünlüyümüzü təmin elədi.

ru Я правда не очень люблю людей…

ted2019az başımdan üç tük qopartmaq kimi,

ru Когда его спросили, почему он вышел из дома в такую метель, он ответил: «Я люблю Иегову».

jw2019az günorta valideynləri ziyarətə evlərinə getdiyinin,

ru Я люблю вефильское служение, ведь так я могу много давать другим.

jw2019az belə fikirləşirdim, əvvəlki uğurumdan

ru В Законе говорится: «Если раб скажет: „Я люблю своего господина, свою жену и сыновей и не хочу выходить на свободу“, то его господин должен привести его к истинному Богу, подвести к двери или к дверному косяку и проколоть ему ухо шилом, и он останется его рабом на всю жизнь» (Исх.

jw2019az şdə dinozavrlar, həqiqətən də bərbad bir gün keçirmişdi.

ru Я так люблю их перечитывать!

jw2019az 25 İbrahim başqa bir arvad aldı. Onun adı Qəturə idi.

ru Другая причина, почему я так люблю свое дело, это потому, что оно предлагает альтерантивный вход в сложный мир науки.

ted2019az Və bu kainatın ən başını anlamamızı

ru Тебя всею силой, всем сердцем люблю,

jw2019az Bu yaxınlarda The Guardian-da oxuduğum bu cümlə kimi:

ru Также другой псалмопевец сказал: «Как люблю я закон твой!

jw2019az Ölkəmizdəki insanların da dünya vətəndaşı

ru ОИ: Я люблю вас, тётя.

ted2019az Kainatda, gökadalar arası kosmosda, ucsuz-bucaqsız məlumat yaranması üçün

ru «Как люблю я закон твой!»

jw2019az + 8 Əgər qız səninlə gəlmək istəməsə, onda andından azadsan.

ru 15 В ночь перед своей смертью Иисус сказал своим ученикам: «Я даю вам новую заповедь: любите друг друга. Как я люблю вас, так и вы любите друг друга.

jw2019az 11 Sonra Siham dillənib qızın atasına və qardaşlarına dedi: «Sizin lütfünüzü qazanmaq üçün hər nə istəsəniz, verərəm.

ru Я тебя люблю.

tatoebaaz bir Big Bang’tan bir çox Big Bang’a doğru ilerlememiz mövzusunda düşünür.

ru Он восклицал: «Как люблю я закон твой!

jw2019az Gözəl bir həkimin bir dəfə mənə dediyi kimi,

Люблю — Русский-Азербайджанский Словарь — Glosbe

ru Я люблю яблоки.

tatoebaaz yüklərin çox da simmetrik olmayan bu bilindik şəkli daha qüsursuz

ru Я люблю лазанью.

tatoebaaz və daha sadə bir şəklə salmağa qərar verdim.

ru Я люблю подсолнухи.

tatoebaaz Hava mənim üçün olduqca maraqlıdır.

ru Например, одна беременная девушка говорит подружке: „Но я люблю Виктора.

jw2019az 24 Nahur 29 yaşında olanda onun Tarix+ adında oğlu oldu.

ru Я посылаю это пожертвование, потому что очень люблю Иегову».

jw2019az Bu cür cəmiyyət nəinki mümkündür,

ru Я люблю её.

tatoebaaz Semit təlimlərinin yunanların həm mifologiyasına, həm də dini ayinlərinə qarışması alimlər tərəfindən o dərəcədə qəbul olunub ki, artıq bu mövzu müzakirə olunmur.

ru «Душа моя хранит откровения [«напоминания», НМ] Твои, и я люблю их крепко» (ПСАЛОМ 118:167).

jw2019az Onlar dinə, ürəyi bir qədər sakit edən və həyati problemlərin öhdəsindən gəlmək üçün sakitləşdirici bir təsəlli kimi baxırlar.

ru Я люблю комедии.

tatoebaaz qarşılıqlı təsiri kimi bir gerçəyi, bu gözəl riyazi şəkillə anlatabilme

ru Он говорит: «Я очень люблю истину, и мне интересно наблюдать, как свет истины становится все ярче и ярче» (Притчи 4:18).

jw2019az çünki onlar dünyaya Livanın və Livanlıların

ru Душа моя хранит откровения [«напоминания», НМ] Твои, и я люблю их крепко» (Псалом 118:2, 167).

jw2019az «Menu» sözünü ərəbcə deməyin nə mənası var?

ru Люблю тебя.

ted2019az Biz demək olar ki, bunu bacardıq və bu bir müddət bizim rəqabətdə üstünlüyümüzü təmin elədi.

ru Я правда не очень люблю людей…

ted2019az başımdan üç tük qopartmaq kimi,

ru

Когда его спросили, почему он вышел из дома в такую метель, он ответил: «Я люблю Иегову».

jw2019az günorta valideynləri ziyarətə evlərinə getdiyinin,

ru Я люблю вефильское служение, ведь так я могу много давать другим.

jw2019az belə fikirləşirdim, əvvəlki uğurumdan

ru В Законе говорится: «Если раб скажет: „Я люблю своего господина, свою жену и сыновей и не хочу выходить на свободу“, то его господин должен привести его к истинному Богу, подвести к двери или к дверному косяку и проколоть ему ухо шилом, и он останется его рабом на всю жизнь» (Исх.

jw2019az şdə dinozavrlar, həqiqətən də bərbad bir gün keçirmişdi.

ru Я так люблю их перечитывать!

jw2019az 25 İbrahim başqa bir arvad aldı. Onun adı Qəturə idi.

ru Другая причина, почему я так люблю свое дело, это потому, что оно предлагает альтерантивный вход в сложный мир науки.

ted2019az Və bu kainatın ən başını anlamamızı

ru Тебя всею силой, всем сердцем люблю,

jw2019az Bu yaxınlarda The Guardian-da oxuduğum bu cümlə kimi:

ru Также другой псалмопевец сказал: «Как люблю я закон твой!

jw2019az Ölkəmizdəki insanların da dünya vətəndaşı

ru ОИ: Я люблю вас, тётя.

ted2019az Kainatda, gökadalar arası kosmosda, ucsuz-bucaqsız məlumat yaranması üçün

ru «Как люблю я закон твой!»

jw2019az + 8 Əgər qız səninlə gəlmək istəməsə, onda andından azadsan.

ru 15 В ночь перед своей смертью Иисус сказал своим ученикам: «Я даю вам новую заповедь: любите друг друга. Как я люблю вас, так и вы любите друг друга.

jw2019az 11 Sonra Siham dillənib qızın atasına və qardaşlarına dedi: «Sizin lütfünüzü qazanmaq üçün hər nə istəsəniz, verərəm.

ru Я тебя люблю.

tatoebaaz bir Big Bang’tan bir çox Big Bang’a doğru ilerlememiz mövzusunda düşünür.

ru Он восклицал: «Как люблю я закон твой!

jw2019az Gözəl bir həkimin bir dəfə mənə dediyi kimi,

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *